DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

Giỏ hàng

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miền Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về LD
vn 504,000 ₫ 503,000 ₫ Miễn phí
com.vn 392,000 ₫ 391,000 ₫ Miễn phí
id.vn 90,000 ₫ 100,000 ₫ Miễn phí
org.vn 180,000 ₫ 229,000 ₫ Miễn phí
io.vn 60,000 ₫ 70,000 ₫ Miễn phí
edu.vn 180,000 ₫ 229,000 ₫ Miễn phí
net.vn 392,000 ₫ 391,000 ₫ Miễn phí
idn.vn 72,000 ₫ 72,000 ₫ Miễn phí
ac.vn 180,000 ₫ 229,000 ₫ Miễn phí
gov.vn 390,000 ₫ 229,000 ₫ Miễn phí
health.vn 180,000 ₫ 229,000 ₫ Miễn phí
info.vn 90,000 ₫ 130,000 ₫ Miễn phí
int.vn 180,000 ₫ 229,000 ₫ Miễn phí
name.vn 104,000 ₫ 69,000 ₫ Miễn phí
pro.vn 90,000 ₫ 130,000 ₫ Miễn phí
biz.vn 392,000 ₫ 391,000 ₫ Miễn phí
ai.vn 392,000 ₫ 391,000 ₫ Miễn phí
Bảng giá tên miền quốc tế
Tên miền Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về LD
com 271,000 ₫ 347,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
site 73,000 ₫ 900,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
fun 73,000 ₫ 900,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
online 73,000 ₫ 900,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
store 73,000 ₫ 1,281,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
net 381,000 ₫ 394,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
tech 150,000 ₫ 1,428,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
org 357,000 ₫ 369,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
info 624,000 ₫ 947,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
xyz 70,000 ₫ 371,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
asia 527,000 ₫ 539,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
co 1,007,000 ₫ 1,007,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
top 84,000 ₫ 173,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
biz 535,000 ₫ 649,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
us 376,000 ₫ 389,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
in 477,000 ₫ 477,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
mobi 624,000 ₫ 1,037,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
net.in 243,000 ₫ 243,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
co.in 243,000 ₫ 243,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
org.in 243,000 ₫ 243,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
me 959,000 ₫ 1,164,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
com.co 878,000 ₫ 878,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
firm.in 243,000 ₫ 243,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
eu 269,000 ₫ 269,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
tel 357,000 ₫ 545,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
name 271,000 ₫ 295,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
gen.in 243,000 ₫ 243,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
ind.in 336,000 ₫ 336,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
land 926,000 ₫ 1,118,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
company 359,000 ₫ 507,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
gift 695,000 ₫ 708,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
shop 1,028,000 ₫ 1,239,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
ws 598,000 ₫ 598,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
blog 858,000 ₫ 1,037,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
website 73,000 ₫ 724,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
space 73,000 ₫ 724,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
pro 624,000 ₫ 636,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
la 1,095,000 ₫ 1,320,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)
contact 325,000 ₫ 337,000 ₫ Miễn phí  (Gia hạn thêm 1 năm)