CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ LEDIUN

Địa chỉ: Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh.
Email: [email protected].
Điện thoại: 0898 062 024.