QUỸ SỐNG XANH

Quỹ Từ thiện sống xanh là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập với mục đích hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện môi trường sống và phát triển bền vững. Quỹ cũng tham gia vào các hoạt động nghiên cứu phương án chống dịch bệnh, khắc phục môi trường sống và giúp đỡ các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi. Quỹ Từ thiện sống xanh mong muốn lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và hòa hợp. Để ủng hộ các bạn có thể chuyển khoản vào tài khoản sau:
  • Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank)
  • Tên tài khoản: NGUYEN BA HOAT
  • Số tài khoản: 0898 062 024
  • Nội dung: UHQSX [MÃ ĐỊNH DANH]

Thông tin chi tiết

Tổng: 0

Danh sách thu


STT Thời gian Người quyên góp Số tiền quy góp

Danh sách chi


STT Thời gian Người chi Số tiền chi Mục đích