Hệ thống quản lý giao vận bằng PHP và MySQL

Hệ thống quản lý giao vận bằng PHP và MySQL

17/08/2023

28,000,000 đ

27,000,000 đ

I. Giới thiệu

Hệ thống giao vận được thiết kế với đầy đủ tính năng như:

Trang Admin

  1. Quản lý đơn hàng.
  2. Quản lý nhân sự.
  3. Quản lý khách hàng.
  4. Thống kê doanh thu.
  5. Cấu hình hệ thống.
  6. Theo dõi tiến trình đơn hàng.

Trang khách hàng

  1. Tạo đơn.
  2. Quản lý đơn hàng
  3. Theo dõi đơn hàng.

Và rất nhiều tính năng khác.

II, Hướng dẫn

Khi bạn tải mã nguồn thành công bạn hãy giải nén tệp tin ra một vị trí bất kỳ trên máy tính.

Tiếp theo, bạn cấu hình kết nối với database tại 2 vị trí khác nhau.

Với trang admin bạn vào trong thư mục: /sys/application/config/database.php

Với trang khách hàng bạn vào trong thư mục: /khachhang/application/config/database.php

Tại đó bạn thay cái biến bao gồm: hostname, username, password database của bạn và lưu.

File sql nằm tại thư mục: db.

Website TMĐT bán tài khoản

Bình luận bài viết