Website đọc truyện tranh

Website đọc truyện tranh

29/07/2023

3,000,000 đ

1. Giới thiệu

Website đọc truyện tranh được viết dựa trên một nền tảng framework rất nổi tiếng đó là Framework Laravel.

Website được chia cấu trúc website rõ ràng.

2. Hướng dẫn

Nội dung cần chuẩn bị:

  1. Mã nguồn
  2. Tên miền
  3. Hosting Liên hệ telegram

Khi đã chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết trên bạn giải nén tệp tin đã mua trên Lediun Domains và đưa lên hosting.

Tuy nhiên, trước khi đưa lên bạn cần vào file env thay đổi một số thông số cấu hình:

  1. APP_URL thành địa chỉ tên miền của bạn.
  2. DB_DATABASE thành tên database của bạn.
  3. DB_USERNAME thành tên đăng nhập vào database của bạn.
  4. DB_PASSWORD thành mật khẩu đăng nhập vào database của bạn.

Bình luận bài viết

Hiện tại chuyên mục này chưa có nội dung, xin vui lòng đăng bài viết